Trick or treat 萬聖節期間限定


今個星期日就係萬聖節喇!我哋荔園肥肥人搗蛋鬼一於同大家玩個小遊戲 !


話明Trick or treat 梗係有糖食仲有得玩啦!今個星期六日,只要你嚟荔園.流金歲月食飯,同時叫埋小編最愛嘅「黃金魷魚鬚」,就有得玩人氣「椪糖遊戲」,成功挑戰有糖食之餘,埋單時碟仲免費添呀!


話時話小編就覺得塊「焦糖椪糖」香甜好味,邊玩邊食埋,如果你都想帶番屋企同屋企人分享同試玩,可以以$25期間限定價購買,買多幾塊一齊同親朋好友一齊挑戰啦!


*凡惠顧黃金魷魚鬚, 即可玩戳椪糖遊戲一次。 *每檯及每張帳單只限一次遊戲機會。 *凡成功戳出完整椪糖圖案,帳單上的一客黃金魷魚鬚將豁免收費。 *優惠數量有限,送完即止! *如有任何爭議,本公司保留最終決定權利。 *活動須受有關條款及細則約束。